Contact

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Günboyu İdrar Kaçırma

Çocukların çok büyük bölümü 4 yaşından sonra gündüz idrar kontrolünü sağlamaktadır. Bu yaştan sonraki kaçırmalarda ebeveynlere profesyonel yardım alması önerilir. Bu çocukların büyük çoğunluğu gece de altını ıslatmaktadır.

 

Sebepler:

Günboyu idrar kaçıran çocukların idrar kesesinin normal çalışmasında bir bozukluk olabilmektedir. Bu bozukluklar arasında en sık görülenler:

 

Aşırıaktif İdrar Kesesi: İdrar kesesinde depolama problemi mevcuttur. Çocuk şiddetli sıkışma isteği ile çoğu zaman tuvalete yetişemeden idrar kaçırır. Tuvalete çıkma sıklığı günde 8’den fazla sayıdadır.

 

İdrar kesesinin normalden daha az çalışması: Günde 4 den az tuvalete çıkan çocuklarda görülür. İdrar kesesi kasılamadığından dolup taşma şeklinde idrar kaçışı olur. Bu çocuklar idrar kesesini tam olarak boşaltamadığından çok sık idrar yolu enfeksiyonları maruz kalırlar.

 

Bazı çocuklar tuvalete gittiklerinde idrar kesesini tam olarak boşaltmazlar. Bu alışkanlık haline gelir, çocuklara tuvalet eğitimi bilinçli bir şekilde verilmezse gün boyu idrar kaçırma gözlenebilir.

 

İdrar kaçırmanın yaramazlık, tembellik ve dikkat çekme kaygısı ile hiçbir bağlantısı yoktur. İdrar kaçıran çocuk mutlak suretle ayrıntılı incelenmelidir.

 

Çocuğun idrar kaçırmasının organik ya da nörolojik kökenli olup olmadığı ürologlar tarafından ortaya çıkartılıp nedene yönelik tedaviler uygulanır.