Contact

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

CERRAHİ TEDAVİ

 

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırması Olan Hastalar:

 

Botox Enjeksiyonu:

Kaçırma tipi idrar kaçırma tedavisinde kullanılabilir. İdrar kesesini çevreleyen tabakanın farklı noktalarına Botox enjeksiyonu uygulanır. 6-9 ay aralıklarla enjeksiyonların tekrarı gerekir.

 

Sinir Uyarıcılar:

Bu cihaz bir çeşit pacemaker olarak hastanın bel bölgesine yerleştirilir. Elektriksel uyarılar oluşturarak idrar kesesinin sinirsel kontrolünü sağlar. Şıkışma tipi idrar kaçırması olan ve tüm tedavilere yanıtsız hastalara önerilebilir.

 

Stres Tipi İdrar Kaçırması Olan Hastalar:

 

Askı Operasyonları:

Öksürme, ıkınma, egzersiz ve karın içi basıncın arttığı durumlarda meydana gelen kaçırmalarda en etkin tedavi askı operasyonlarıdır. Günümüzde en sık kullanılan 2 cerrahi TVT (Transvajinal Tape) ve TOT (Transobturator Tape) operasyonlarıdır. İdrar kesesinden sonra gelen ’’ üretra ‘’ denilen idrar yolunun altına göbekten (TVT) ya da kasıktan (TOT) özel çengeller vasıtası ile girilerek askı koyma operasyonlarıdır.

Kısa süreli 20-25 dakikalık cerrahilerdir. Başarı oranları %90 civarındadır.