Contact

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Erkeklerde İdrar Kaçırma

Günümüzde en karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olan idrar kaçırma erkek popülasyonunda da sıklıkla görülebilmektedir. Elli yaş üzeri polikliniğe müracaat eden erkek hastalar sorgulandığında, her 3-4 erkek hastadan birinde idrar kaçırma ya da aşırı aktif idrar kesesi şikayetlerine rastlanmaktadır.

 

Erkelerde en sık idrar kaçırma nedenleri:

 

Prostat Cerrahisi:

İdrar kaçırma, prostatın iyi huylu büyümesine bağlı yapılan ameliyatlarda nadiren, prostat kanseri nedeniyle yapılan cerrahilerde biraz daha fazla oranda ameliyat sonrasında görülebilir.

 

Hastaların büyük çoğunluğunda ameliyat sonrası 6-12 ay içinde iyileşme ve tam kontinans sağlanır. Bu hastalara ameliyat sonrasında idrar kontinansını hızlandırmak amaçlı pelvik taban kas egzersizleri tavsiye edilir.

 

Bu hasta grubunda idrar kaçırma, karın içi basıncın arttığı durumlarda meydana gelir ve stres tipi idrar kaçırma olarak tarif edilir. Hastalar öksürdüğünde, ıkındığında, egzersiz esnasında, merdiven çıkarken, ağır kaldırdıklarında ve oturup kalkarken idrar kaçırma şikayetinden yakınabilirler. Pelvik taban kas egzersizlerinin 1 yıl boyunca yapılmasına rağmen devam eden idrar kaçırmalarında ek tedaviler gerekebilir

 

İdrar sonrası damlama:

İdrar yaptıktan sonra birkaç damlanın üretradan gelmesi normaldir. Fakat bazı durumlarda bu miktar fazla olabilir ve hastanın hayat kalitesini bozabilir. Bu durum idrarın atılımın son aşamasında ,idrar kesesinin altında olan ve  idrarın atılımını sağlayan yol olan üretranın etrafındaki kasların yeterince kasılamaması sonucu oluşur. Bu durumda hastalara şu önerilerde bulunulabilir:

 

Oturarak idrar yapılarak ,idrar yolu üzerindeki basınç azaltılabilir.

Pantolon dizden aşağı tamamen çekilerek giysilerin idrar yolu üzerindeki basıncı azaltılabilir.

Üç parmak yardımı ile penisin kökünden yukarı doğru sıvazlama hareketi yapılarak penisin ucuna kadar içeride biriken idrar atılabilir.

 

Sıkışma tipi idrar kaçırma:

Prostatın büyümesi ve idrar kesesinde tıkanıklığa neden olması ile birlikte idrar kesesinde de bazı değişiklikler başlar. İdrar kesesinin esneme ve depolama fonksiyonlarında zamanla bozulmalar meydana gelir.

Bu hastalarda sık tuvalete gitme, sıkışma ve tuvalete yetişemeden idrar kaçırma yakınmaları görülebilir. Uzun süre tedavi edilmeyen hastalarda bu yakınmalar kalıcı hale gelebilir.

Prostata bağlı işeme şikayetlerinin erken dönemde medikal ya da cerrahi yolla tedavi edilmesiyle idrar kesesindeki bu değişiklik ve bozuklukların iyileşmesi mümkündür.